Vadestedet nyeste

Vadestedet udkommer 6 gange om året og er medlemsblad for alle
Sct. Georgs Gilder i Vejle