1. Vejle Sct. Georgs Gilde

Sct. Georgs Gildernes Historie

 Baden Powell    

Baden Powell

Sct. Georgs Gilderne blev grundlagt i Danmark i 1933. Det var en håndfuld tidligere spejdere, der følte et behov for at etablere et fællesskab, hvor de kunne være sammen i et kammeratskab. 
På den måde holde spejderideen og spejderånden i live, selv om de ikke længere var aktive inden for spejderbevægelsen.
 
I starten havde Gilderne meget loge-præg, og det var en forudsætning for at være med, at man havde en fortid indenfor spejderarbejde på den ene eller anden måde.
 
Det har ændret sig en del gennem årene, således at loge-præget stort set er væk, selv om vi fortsat har nogle ritualer, som vi overholder. Det er heller ikke længere et krav, at man skal have en fortid inden for spejderbevægelsen.
 
1. Sct. Georgs Gilde i Vejle er en del af Sct. Gilderne i Danmark, der er tilsluttet den internationale Gildebevægelse ISGF (International Scout and Guide Fellowship”) (isgf), der blev oprettet i 1953 på dansk initiativ.
 
1. Sct. Georgs Gilde indgår ligeledes i Trekantsområdets Distrikt sammen med 2 andre Gilder fra Vejle, 3 Gilder fra Fredericia og 5 Gilder fra Kolding.
 
1. Sct. Georgs Gilde i Vejle blev oprettet i 1937, og vi er således et af de ældste Gilder i landet. Dem, der var med til at starte Gildet, var Gildebrødre fra Slagelse, Åbenrå og Kolding.
Disse Gildebrødre var ikke alene med til at starte “Sct. Georgs Gildet i Vejle”, som det kom til at hedde, de udgjorde også den første Gildeledelse, indtil folk fra Vejle var i stand til at tage over.
 
Efter en lidt svag start kom der ret hurtigt gang i Gildearbejdet, og det viste sig, at der var ret stor interesse for arbejdet blandt tidligere spejdere i Vejle. Allerede i 1945 var der 45 Gildebrødre i Gildet.
 
I 1964 var man blevet så mange, at man begyndte at tale om at dele Gildet.
 
Den 17. april 1967 blev der afholdt et ekstraordinært Gildeting, hvor deling af Gildet blev endeligt vedtaget. Man delte Gildet helt salomonisk i et nordre Gilde, der blev til 1. Sct. Georgs Gilde, og et søndre Gilde, der blev til 2. Sct. Georgs Gilde.
Det nordre og søndre var i forhold til Vejle å. På Gildetinget valgtes ledelser for de 2 Gilder.
Senere blev 3. Sct. Georgs Gilde i Vejle oprettet.
 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af ca. 200 lokale Gilder fordelt over hele Danmark. Vi er ca. 5000 medlemmer (2015), men vi vil gerne være flere.
 
Det internationale fællesskab har efterhånden udviklet sig til ca. 50.000 Gildebrødre i 63 lande (2014). Der er derfor også mulighed for internationalt arbejde, herunder deltagelse i træf og konferencer i andre lande.