1. Vejle Sct. Georgs Gilde

Kontingent​

Medlemskontingent for 1. Vejle Sct. Georgs Gilde er i øjeblikket kr. 500  pr. halvår.
 
En stor del af kontingentet sendes videre som kontingent til Landsgildet (dvs. Sct. Georgs Gilderne i Danmark); som kontingent til Trekantområdets Distrikt og som kontingent til Stadsgildet i Vejle (dvs. fællesskabet for de tre Gilder i Vejle).
 
Kontingentet til Landsgildet og Stadsgildet dækker bl.a. udgifter til “Vadestedet” og bladet “Sct Georg“, som vi alle modtager.
 
Den resterende del af kontingentet anvendes til lokaleleje, deltagelse i møder og den daglige drift af Gildet.