1. Vejle Sct. Georgs Gilde

Gildeledelsen i 1. Vejle Sct Georgs Gilde

Kansler
 
Thorkild Kristensen
Nøddevænget 21
7100 Vejle
Mobil: 6088 2121
Mail:
tk@thorsol.dk
Thorkild Kristensen
Gildemester
 
Svend Aage Bak
Løget Dam 39
7100 Vejle
Mobil: 4051 7614
Svend Aage Bak
Skatmester
 
Conny Kreilgaard
Åkæret 9, 8. sal lejl.B
7100 Vejle
Mobil: 3074 6972
Conny Kreilgaard