Gildeledelsen i 1. Vejle Sct Georgs Gilde

Gildemester
 
Finn Hesselbjerg
Havneparken 11
7100 Vejle
Tlf.: 7581 6262
Mobil: 2428 6430
Gildebror FinnHesselbjerg
Kansler
 
Svend Aage Bak
Løget Dam 39
7100 Vejle
Mobil: 4051 7614
Skatmester
 
Conny Kreilgaard
Åkæret 9, 8. sal lejl.B
7100 Vejle
Mobil: 3074 6972
Gildebror Conny Kreilgaard