1. Vejle Sct. Georgs Gilde

Historie 1973-2023

  1. Vejle Gildes historie 1973 – 2023.

Selv om det handler om perioden 1973 – 2023, så vil jeg alligevel starte helt fra begyndelsen. 

1, Vejle Gilde blev oprettet i 1937 med hjælp fra Gildebrødre fra Åbenrå, Fredericia, Kolding og Horsens under navnet ”Sct. Georgs Gildet i Vejle”. 1. Vejle Gilde er således ikke ældst, men dog et af landets ældste gilder, vi kunne jo sidste år fejre vores 85-års jubilæum. I 1967 var der blevet så mange Gildebrødre, at man fandt det hensigtsmæssigt at dele gildet i to, og 2. Sct. Georgs Gilde i Vejle blev oprettet. I 1984 kom 3. Sct. Georgs Gilde i Vejle til.

Ved opdelingen af Sct. Georgs Gildet i Vejle i 1967 var der 45 Gildebrødre i 1. Vejle Gilde. Jeg kender ikke det præcise antal Gildebrødre i 1973, men jeg forventer, at det har været stort set uændret. I dag (2023) er vi 20 Gildebrødre i 1. Vejle Gilde med en gennemsnitsalder på 78 år. En tendens, som man sikkert kan genkende i de fleste af landets gilder.

Da en gennemgang af Gildets historie de seneste 50 år er vanskelig at presse ind på 2 A4-ark, har jeg valgt i stedet at fokusere på nogle særlige aktiviteter og begivenheder. 

Polske børn:

Efter opfordring fra Vejle kommune havde vi polske børnehjemsbørn fra Vejles polske venskabsby på ferie i Vejle i perioden 1992 – 1995. De kom hertil i bus og blev som de lettiske børn, der kom senere, indkvarteret på en skole. Sct. Georgs Gilderne stod for alt det praktiske i forbindelse med opholdet.

Lettiske børn:

Vejle kommune havde også tidligere en venskabsby i Letland ved navn Jelgava. I 1994 etablerede Vejle kommune og Sct. Georgs Gilderne i Vejle et samarbejde med et børnehjem i Jelgava. Sct.

Georgs Gilderne påtog sig i 1996 at arrangere en sommerlejr i Vejle for 22 børn fra børnehjemmet. Børnene blev indkvarteret på en skole, og Sct. Georgs Gilderne stod for det hele, forplejning, udflugter, aktiviteter og så videre. Der blev i de følgende år afholdt ca. otte sådanne sommerlejre i Vejle. Sommerlejrene stoppede, fordi Vejle kommune ikke længere ville dække udgifterne til transport og ophold.

I 1994 oprettedes ligeledes gruppen ”Hjælp Jelgava” efter et besøg fra Vejles venskabsby Jelgava. Sct. Georgs Gilderne i Vejle spillede en aktiv rolle i denne gruppe. Gruppen forestod indsamling af skolemøbler, hospitalsudstyr og meget andet. De indsamlede ting blev med hjælp fra Beredskabet i Vejle fragtet med beredskabets køretøjer til Jelgava, ikke kun til børnehjemmet, men også til andre. Der var altid Gildebrødre med, så man kunne sikre, at tingene havnede i de rette hænder. Der blev gennemført omkring 30 sådanne transporter. ”Hjælp Jelgava” gruppen gennemførte også i alt ca. 10 sommerlejre i Jelgava for børnene fra børnehjemmet, da der ikke længere var mulighed for at fragte børnene til Vejle.

Trekantløbet:

I 1993 fik den daværende Stadsgildemester den idé, at Gilderne i Vejle skulle arrangere et motionscykelløb med det primære formål at skaffe penge til Vejle Gildernes Humanitære Pengetank. Trods nogen skepsis blev første udgave af ”Trekantløbet”, som arrangementet blev døbt, gennemført i første weekend i september 1993. Løbet blev gennemført på afmærkede ruter af forskellige længder fra 28 km til 160 km. Undervejs var der udlagt depoter, hvor løbsdeltagerne kunne få noget at drikke og lidt at spise. Løbet blev en stor succes, og vi fik meget ros, ikke mindst for vores depoter, hvor der blandt andre gode ting var hjemmebagte bolle med ost og pålæg. Arrangementet gav gennem årene et pænt overskud til ”Tanken”. Løbet blev herefter afviklet første weekend i september frem til 2007, hvor vi desværre måtte stoppe. Det var ærgerligt, at vi måtte stoppe, for det var et rigtig godt fællesarrangement for Gilderne i Vejle.

Den humanitære pengetank:

Helt tilbage i 1948 indsamlede Sct. Georgs Gilderne i Vejle penge, der gjorde det muligt at opføre en lejrskole ved Mørkholt strand syd for Vejle. Gimle, som stedet hed, dannede helt frem til 1967 rammen om sommerlejre for spejdere, ledere og andre børn. I 1967 blev Gimle solgt, og formuen fra salget kom til at danne grundlaget for ”Den Humanitære Pengetank” i Sct. Georgs Gilderne i Vejle. Egentlig var det vist meningen, at man ville købe en ejendom i Vejle for pengene, så Vejle Gilderne kunne få deres eget Gildehus, men det kunne man ikke blive enige om. I stedet blev ”Tanken”, som den hedder i daglig tale, oprettet. Tankens formål er at uddele penge til spejderaktiviteter og til humanitært arbejde primært i Vejle kommune. Uddeling sker efter ansøgning en gang om året. ”Tanken” er gennem årene blevet tanket op med overskuddet fra Trekantløbet og overskud fra andre aktiviteter samt forrentning af formuen. På det seneste, hvor der ikke rigtig er nogen forrentning, er man begyndt at tage af formuen, så der hvert år kan uddeles kr. 50.000. Der er igennem årene uddelt i størrelsesorden 1 million kr., desuden er der ydet rentefrie lån til hytter og spejdercentre i størrelsesorden kr. 400.000.

Sclerosefesten:

Siden 1970-erne har de tre gilder i Vejle lavet arrangementer for skleroseramte i form af udflugter, fester og lignende. De senere år er arrangementerne dog indskrænket til en årlig julefest i starten af december. Der er stor tilslutning, ca. 90 skleroseramte og deres hjælpere møder op. De skleroseramte sætter stor pris på arrangementet, og de arrangerende Gildebrødre får stor ros for deres arbejde.

Rodbjerggård:

I 1976 købte Sct. Georgs Gilderne i Danmark Rodbjerggård af Det Danske Pigespejderkorps. Mange Gildebrødre, ikke kun Gildebrødre fra Vejle, kender ejendommen, der er smukt beliggende på kanten af Vejle ådal. Formålet var fortsat at have et sted, hvor spejdere og andre ungdomsorganisationer kunne boltre sig. Derudover blev stedet naturligvis også benyttet af Sct. Georgs Gilderne til forskellige arrangementer, ikke blot af gilderne i Vejle. 1. Vejle Gilde havde i mange år en tradition med at afholde sidste Gildehal inden sommerpausen og første Gildehal efter sommerpausen på stedet som friluftsgildehal. 

I 2010 besluttede Landsgildeledelsen at sælge ejendommen. Rodbjerggårds venner og en stor kreds af lokale Gildebrødre med de tre Gilder i Vejle i spidsen forsøgte at købe ejendommen, så den fortsat kunne benyttes til spejder- og gildeformål. Det lykkedes desværre ikke.

Vejle lyd-avis:

Efter henvendelse fra Vejle kommune startede Vejles Sct. Georgs Gilder i 2004 Vejle Lyd-avis. Lydavisen blev tidligere produceret af Vejle Bibliotek, men var blevet sparet væk. En stor del af Gildebrødrene i 1. Vejle Gilde deltager fortsat i arbejdet. På lydavisen indlæses artikler og nyheder fra Vejle Amts Folkeblad to gange om ugen, og lydavisen udsendes på CD til blinde og svagtseende i området.

Desuden indlæser to Gildebrødre Sct. Georg samt Nyhedsbrevene fra LGL, disse udsendes til blinde og svagtseende Gildebrødre. 

Abonnenterne betaler et lille kontingent, men primært dækkes udgifterne af Vejle kommune.

Spejderkontakt:

Sammen med de øvrige gilder i Vejle har vi gennem årene arrangeret spejderløb, først det store natløb, ofte med base på Rodbjerggård. De seneste år har det være et dag-løb for de mindre årgange – minier og junior i Vejle kommune.

Nogle af 1. Gildes Gildebrødre har de seneste år hjulpet en lokal spejdergruppe med praktisk arbejde, blandt andet slår vi græs for dem hele sommeren.

Diverse aktiviteter:

Ud over de lidt større aktiviteter deltager vi også i indsamling af dåseringe og frimærker til Frimærkebanken.

Samarbejde:

Der har gennem alle årene været et godt og tæt samarbejde mellem de tre Gilder i Vejle.

Finn Hesselbjerg

GB 1. Vejle Gilde