1. Vejle Sct. Georgs Gilde

Velkommen

1. Vejle Sct. Georgs Gilde  er en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Sct. Georgs Gilderne har sit udspring i spejderbevægelsen, men er åben for alle.

Under mottoet ” Spejderideen for voksne” (se folder) udfører Sct. Georgs Gilderne i Danmark, deres humanitære arbejde i ind- og udland samt støtter spejderaktiviteter primært i Danmark.

Sct. Georgs Gildernes formål
·         At sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling

·         I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.

Værdigrundlag

En af vores grundlæggende værdier er at etablere kammeratskab og venskab.  Dette opnås gennem arbejdet i Gilderne og arbejdet med Gildets drift samt gennemførelse af pengerejsningsprojekter.
Med henblik på at kunne yde økonomisk/humanitær hjælp lokalt, nationalt og internationalt samt støtte til spejderaktiviteter.

Hvem kan være med
Gilderne er åbne for personer, der sympatiserer med bevægelsens formål. Vi optager både kvinder og mænd. Selv om Gildebevægelsen har sit udspring i spejderbevægelsen. 

Det er således ikke en forudsætning, at man har været aktiv inden for spejderbevægelsen eller på anden vis har haft tilknytning til spejderbevægelsen.

Det forventes naturligvis, at de, der melder sig ind, kan gå ind for de ideer og idealer, som vi bygger på.

Vores aktiviteterVelkommen i Sct. Georgs Gildet
 Vi mødes typisk to gange om måneden, og derudover er vi aktive i forbindelse med:
 ·         arrangering af spejderløb
·         afholdelse af julefrokost for Sclerose ramte
·         Vejle Lydavis, der udsendes til blinde og svagtseende
·         uddeling af midler til spejderformål og humanitære formål

·         fadderskab hos SOS-børne byerne

Bliv gildebror!
 I gildebevægelsen samles vi om små og store opgaver, som vi pålægger os selv – altså personlig udvikling, og om en naturlig fortsættelse af en spændende spejdertid med dens forskellige oplevelser, som forhåbentlig også vil være spændende, selvom man ikke har været spejder.
Noget af det vigtigste er, at vi har det godt sammen – og kan slappe af i hinandens selskab.

Vi håber, at du har lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede, hvor du holder dig aktiv og i vigør som medmenneske.

Har du lyst til at vide mere om 1. Vejle Sct. Georgs Gilde, eller om Sct. Gilderne i Danmark, kan du læse mere under de efterfølgende faner på denne hjemmeside, eller du kan kontakte os på telefon eller mail, se under fanebladet “kontakt” på denne hjemmeside.
Du kan også gå ind på Sct. Georgs Gilderne i Danmarks hjemmeside (www.sct-georg.dk).