Formål - 1sctgeorgvejle

Gå til indhold
"Tanken"
Sct. Georgs Gilderne i Vejle's humanitære Pengetank

De tre Gilder i Vejle har i fællesskab det, vi i daglig tale kalder "Tanken".


Det er en formue, der har sin oprindelse i overskuddet fra salget af en ejendom, som Sct. Georgs Gilderne i Vejle engang ejede. Denne formue er steget på grund af afkast fra formuen. Endvidere afholdt Sct. Georgs Gilderne i Vejle gennem en årrække et motionscykelløb i Vejle's omegn, og overskuddet herfra gik ligeledes til Tanken.


Formålet med Tanken er:
at yde økonomisk støtte til spejderarbejdet i Vejle Kommune

at yde økonomisk støtte til humanitære og sociale formål, fortrinsvis i Vejle Kommune. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til nationalt og internationalt hjælpearbejde

Udlodning af midler sker en gang om året. Der annonceres i lokalavisen. Spejdergrupper, humanitære og sociale organisationer kan herefter søge om støtte, som så uddeles ved et fælles arrangement til de, der får bevilget støtte.


Der uddeles normalt ca. kr. 50.000 om året, ofte således, at ca. halvdelen uddeles til spejderarbejde og resten til humanitært og socialt arbejde.


email: info@1SctGeorgVejle.dk
Sidst opdateret 27-01-2020
ver. 10.4 - ©1.SctGeorgVejle
Tilbage til indhold