Aktiviteter - 1sctgeorgvejle

Gå til indhold
Aktiviteter

Hvad laver vi i 1. Vejle Gilde?
Vi er i øjeblikket 21 medlemmer, kaldet Gildebrødre, uanset om man er mand eller kvinde. Det lyder måske mærkeligt, at en kvinde kan være "bror", men det er nu en gammel tradition. Vi er inddelt i 3 grupper.

Gildehaller
En gang om måneden afholder vi en "Gildehal", bortset fra marts, hvor vi afholder "Gildeting", juni og juli, hvor vi holder sommerferie, og november, hvor vi afholder et "Gildemøde".

En Gildehal består af to dele. Først afholdes den egentlige Gildehal efter et fastlagt program/ritual. Efterfølgende er der "Eftergildehal", hvor vi spiser og hygger os sammen. Under Eftergildehallen er der ofte nogle oplysninger, der gives, nogle gange er der en Gildebror, der fortæller om et eller andet interessant.

Traktementet til eftergildehallen laves af en af de tre grupper på skift, kaldet "arrangerende" gruppe.

Vores Gildehaller og vores Gildemøde holder vi sædvanligvis i Kirkehuset ved Vor Frelsers Kirke. Den sidste Gildehal før sommerferien (i maj) og den første Gildehal efter sommerferien (i august) afholder vi dog som regel som "Friluftsgildehal" i et spejderhus i Højen.

Gildemøde
I november afholdes et Gildemøde, som er mindre formelt, og her er ægtefæller og gæster, der ikke er Gildebrødre, velkomne.

Til Gildemødet inviteres ofte en foredragsholder udefra, eller vi har enkelte gange besøgt et eller andet interessant.

Gildeting
Gildeting, der afholdes i marts, er vores generalforsamling, der gennemføres stort set som enhver anden generalforsamling.

Gruppemøder
De enkelte grupper afholder et gruppemøde en gang om måneden, bortset fra sommerferieperioden. Gruppemøderne holdes på skift hjemme hos de enkelte gruppemedlemmer.

På gruppemøderne drøftes og planlægges forskellige ting, herunder traktementet til næste Gildehal, hvis man er arrangerende gruppe ved næste Gildehal.

Meget ofte vælger grupperne et emne, som man arbejder med i perioden mellem to sommerferier.

Grupperne sammensættes af Gildeledelsen for to år ad gangen.

Udflugter
Hvert år i juni arrangeres der en fælles udflugt sammen med 2. og 3. Sct. Georgs Gilde i Vejle.

I september arrangerer en af grupperne på skift en udflugt for 1. Sct. Georgs Gilde. I udflugterne er ægtefæller, der ikke er Gildebrødre, velkomne til at deltage.

Efterhånden er der også opstået en tradition for, at de enkelte grupper arrangerer en lille udflugt lige inden sommerferien i stedet for at holde et gruppemøde.

Særlige arrangementer
I slutningen af april eller i begyndelsen af maj hvert år arrangerer vi sammen med de 2 øvrige Gilder i Vejle et spejderløb for mini- og juniorspejdere fra Vejle Kommune.

I starten af december arrangerer vi sammen med de øvrige Gilder i Vejle en julefrokost for Scleroseforeningen i Vejle.
       
Medlemsblade
"Vadestedet" udkommer 6 gange om året. Vadestedet er fælles medlemsblad for de 3 Gilder i Vejle. Nyeste udgave samt tidligere udgaver kan ses under fanen "Vadestedet".

"Sct. Georg" udkommer ligeledes 6 gange om året. Sct. Georg er medlemsblad for Sct. Georg Gilderne i Danmark, og det udsendes til alle Gildebrødre i Danmark. (Se Bladet)

Sct. Georgs Gilderne i Vejle's humanitære Pengetank
De tre Gilder i Vejle har i fællesskab det, vi i daglig tale kalder "Tanken".

Det er en formue, der har sin oprindelse i overskuddet fra salget af en ejendom, som Sct. Georgs Gilderne i Vejle engang ejede. Denne formue er steget på grund af afkast fra formuen. Endvidere afholdt Sct. Georgs Gilderne i Vejle gennem en årrække et motionscykelløb i Vejle's omegn, og overskuddet herfra gik ligeledes til Tanken.

Formålet med Tanken er:

at yde økonomisk støtte til spejderarbejdet i Vejle Kommune

at yde økonomisk støtte til humanitære og sociale formål, fortrinsvis i Vejle Kommune. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til nationalt og internationalt hjælpearbejde
Udlodning af midler sker en gang om året. Der annonceres i lokalavisen. Spejdergrupper, humanitære og sociale organisationer kan herefter søge om støtte, som så uddeles ved et fælles arrangement til de, der får bevilget støtte.

Der uddeles normalt ca. kr. 50.000 om året, ofte således, at ca. halvdelen uddeles til spejderarbejde og resten til humanitært og socialt arbejde.Vi har igennem mange år haft et fadderskab hos SOS-børnebyerne.
Indtil foråret 2016 støttede vi en pige fra Rwanda, men da hun på dette tidspunkt fyldte 23 år udtrådte hun af fadderskabssystemet. Da hun forlod fadderskabssystemet, var hun næsten færdig med at uddanne sig til sygeplejerske. Selvom hun har forladt fadder-skabssystemet, støtter SOS-børnebyerne hende indtil hun er færdig med sin uddannelse.
Da vi fortsat ønsker at støtte SOS-børnebyernes store humanitære arbejde, har vi, efter opfordring fra SOS-børnebyerne, tegnet et nyt fadderskab. Denne gang er det for en 14 år gammel dreng fra Etiopien.
Drengen kommer fra en lille landsby ved navn Gode, som ligger i en afsides og meget fattigt område i den sydvestlige del af Etiopien. Området er så afsides, at der ikke engang er vejforbindelse til Etiopiens hovedstad Addis Ababa.
Sammen med de to andre Gilder i Vejle laver vi i samarbejde med Dansk Blindesamfund Vejle  Lydavis.


Lydavisen udsendes to gange om ugen til ca. 80 blinde eller svagtseende abonnenter.


svampe
Sct Georgs sværd

      
email: info@1SctGeorgVejle.dk
Sidst opdateret 27-01-2020
ver. 10.4 - ©1.SctGeorgVejle
Tilbage til indhold